صفحه خانگی » واژگان و اصطلاحات

واژگان و اصطلاحات

پیشوند ها و پسوندها در انگلیسی

prefixes in English

آشنایی با پیشوندها و پسوندها در انگلیسی (Prefixes & Suffixes) پیشوند (prefix) حرف یا گروهی از حروف است که در ابتدای یک کلمه ظاهر میگردد و معنی اصلی آن را تغییر می دهد. پسوند (suffix) حرف یا گروهی از حروف است که معمولا به انتهای یک کلمه افزوده می گردد تا وضعیت گرامری و دستوری مقتضی و مناسب با آن ...

ادامه مطلب »

ضرب المثل های انگلیسی

ضرب المثل های انگلیسی

English proverbs ضرب المثل عموما گفتاری حکیمانه و پند آمیر است و بیان می دارد که موضوعی خاص عموما درست و صحیح می باشد.همانطور که می دانیم هر کشور با فرهنگی خاص،ضرب المثل های مختص همان فرهنگ را دارا بوده که از بار معنایی خاص خود برخوردار می باشد.در این نوشتار سعی شده است حتی الامکان نمونه هایی از ضرب ...

ادامه مطلب »

Slang های انگلیسی

english slangs

English Slangs slang (اسلنگ) به زبانی کاملا غیر رسمی و عامیانه از کلمات و عبارات گفته می شود که بیشتر در انگلیسی گفتاری (speaking) نسبت به حالت نوشتاری (writing) از آن استفاده می شود.نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که Slang های مربوط به یک زبان خاص، لزوما در بین تمام افرادی که با آن زبان ...

ادامه مطلب »

Idiom های انگلیسی

Idiom (ایدی اِم) به کلمات،عبارات (گروهی از کلمات) یا اصطلاحاتی گفته می شود که معنی و مفهوم اصلی آن با معنی ظاهری تک تک کلمات بکار رفته در آن متفاوت و نامربوط می باشد.idiom های انگلیسی برخلاف slang غالبا به طور یکسان و مشترک میان تمام کشورهای انگلیسی زبان دنیا در مکالمات و محاورات روزمره مورد استفاده قرار می گیرد.مردم ...

ادامه مطلب »

اصطلاحات عامیانه و کوچه بازاری انگلیسی

اصطلاحات کوچه بازاری انگلیسی

اصطلاحات عامیانه و کوچه بازاری انگلیسی (Street talk) گاه حین خواندن یک متن انگلیسی به واژه یا واژگانی بر می خوریم که در نگاه نخست، به معنای آنها پی نمی بریم و یا معنایی که از آنها در ذهن داریم با جمله مورد نظر همخوانی ندارد. اینجاست که مطمئن می شویم این واژه یا عبارت (گروه واژگان) معنای اصطلاحی داشته ...

ادامه مطلب »

افعال دو کلمه ای و عبارتی در انگلیسی

افعال دو کلمه ای و عبارتی در انگلیسی

افعال دو کلمه‌ای و عبارتی در انگلیسی که اصطلاحا به آن Phrasal Verbs نیز گفته می شود افعالی هستند که از دو یا چند کلمه تشکیل شده باشند. این افعال دو کلمه ای و عبارتی در انگلیسی غالبا دارای بخش اصلی و بخش فرعی می باشند. در اکثر موارد بخش اصلی، خود یک فعل است و بخش فرعی، تغییر دهنده‌ی معنای ...

ادامه مطلب »